FAQ

Co je to za divné nicky, __JARVIS__ a __ADA__?

Zelený hráč nemůže vlastnit modrý portál a naopak. Pokud zelený hráč použije ADA Refactor, všechny přebarvené rezonátory a mody bude vlastnit virtuální identita __ADA__. Podobně zelený portál přebarvený modrým hráčem bude patřit identitě __JARVIS__.

Jak najdu další hráče ze svého okolí?

Pro začátek třeba přes comm:

 • Polož dotaz ve Faction chatu.
 • Rozhlédni se po portálech ve svém okolí. Hráč, od kterého najdeš hodně rezonátorů (zejména vysokých levelů), bude pravděpodobně aktivní a zkušený kolega. Když podržíš prst na jeho jménu u portálu nebo rezonátoru, můžeš mu poslat zprávu (uvidí ji všichni kolegové, ale on navíc dostane upozornění). Dej si pozor, ať zprávu opravdu pošleš do záložky Faction a ne All.

Přidej se do pražské komunity na G+ (posláním e-mailu na enlprg.recruitment@gmail.com) a skrze ni najdeš další místní skupiny. Další podrobnosti uvádí sekce Zapojte se.

Jak nejrychleji naberu AP?

Nejvíc AP se získává za stavbu: zabrání neutrálního portálu (500 AP), linkování (313 AP) a vytvoření pole (313 + 1250 AP). Ideální způsob je najít si skupinu portálů blízko u sebe, ty doplnit na plný počet rezonátorů a vzájemně prolinkovat.

Silní hráči takové oblasti občas nechávají jen slabě osazené (1–2 rezonátory), toho využijte. Případně, je-li ve vašem okolí modro, požádejte někoho silnějšího o zboření.

Zhruba od 6. levelu budete schopni ničit i slinkované portály. Za zničené rezonátory, linky a pole také získáte AP (v hodnotě 60 % oproti AP udíleným za stavbu, tedy 75 AP za zničený rezonátor, 187 AP za link a 750 AP za pole). Pak má smysl si vyhlížet "kotvy" většího množství polí, odstranit případné štíty pomocí ultra striků a pak portál zničit.

Již delší dobu se rozdávají AP i za úspěšné glyfy, a to podle úspěšnosti v řádu stovek AP za hack. Naučit se ty klikyháky sice chvíli trvá, ale za AP a materiál navíc to určitě stojí.

Jak se počítají glyfy do medaile Translator?

Nová (v lednu 2015 přidaná) medaile Translator oceňuje úspěšné kreslení glyfů.

Jak se počítají body? Započítávají se pouze hacky se všemi správnými glyfy, a to bez ohledu na rychlost (speed bonus bodování neovlivňuje). Počet získaných bodů závisí na počtu glyfů:

Počet glyfů Body
1 1
2 2
3 4
4 8
5 15

 

 

 

 

 

 

K čemu je mi ADA Refactor, když hraju za Enlightened?

Je to jediný způsob, jak zničit překážející zelený link nebo špatně postavený portál. Použij Adu na přebarvení portálu, pak ho znič a postav/slinkuj znovu tak, jak je potřeba.

Lze změnit frakci?

Ne, nepředpokládáme, že byste chtěli opustit Osvícené, ale možná máte modrého kamaráda, který by se k nám rád připojil. :)

Oficiální změna frakce trvá několik týdnů (1–2 měsíce, raději se připravte na víc), poté si budete moci znovu zvolit přezdívku, případně si nechat tu původní. Při změně přijdete o inventář a všechna AP, ale statistiky a medaile vám zůstanou. O změnu zažádáte v tomto formuláři: https://support.google.com/ingress/?hl=en#topic=3261401&contact=1&ts=2856093. Oficiálně smíte změnit frakci pouze jednou.

Další možností, méně oficiální, ale také používanou, je zrušení původního účtu a založení nového na jiném Google účtu. Samozřejmě tím přijdete o všechno včetně možnosti používat původní přezdívku, ale je to hned.

O možnosti založení nového účtu a zároveň zachování původního ani neuvažujte. I tak se musí přestupující smířit s počáteční nedůvěrou spoluhráčů, než se dostatečně osvědčí.

Má vůbec smysl dávat na portál nízké rezonátory?

Rozhodně má. Z několika důvodů:

 1. Dostaneš za to AP.
 2. Plně osazený portál se dá linkovat.
 3. Rezonátor se dá kdykoliv navýšit, takže se neboj, že bys něco blokoval. (Pozor, toto neplatí pro mody. U nich je naopak opatrnost na místě, protože se vyměnit nedají.)
Proč dávají hráči vysokých levelů na portál jenom 1–2 rezonátory?

Těch důvodů bývá několik a často jich platí víc současně.

 1. Nemají nízké rezonátory. R8 a R7 lze umístit na portál pouze po jednom, nižších rezonátorů pak víc, ale často mívají málo těch opravdu nižších (R4 a méně). Osadit portál doplna pak může být problém.
 2. Šetří čas. Třeba chtěli jenom zabrat portál kvůli statistikám nebo čistili nepřátelskou oblast, kde nemá smysl se namáhat s pracným linkováním, protože to za chvíli zase někdo přebourá. Osadit jenom jeden či dva rezonátory pak stačí, protože zničení plně osazeného portálu nestojí o moc víc času ani munice.
 3. Nechávají prostor pro nižší levely, aby si taky zahráli. Takže toho využijte a pusťte se do práce.
Proč má někdo na portálu několik rezonátorů levelu 8 a čtyři mody? To přece nejde!

Běžným způsobem lze na portál umístit nejvýš jeden L8 rezonátor a nejvýš dva mody. Pokud jich někde vlastní jeden agent víc, znamená to, že použil na portál Jarvis Virus (jde-li o zelený portál/hráče) nebo ADA Refactor (jde-li o modrý portál/hráče). V takovém případě převezme vlastnictví všech rezonátorů a modů, které na portálu v tu chvíli byly.

ADA Refactor a Jarvis Virus se často používají na převzetí portálů na levelu 8, které by byla škoda nebo příliš pracné bourat.

Proč mi nejde linkovat?

Linkovací dialog není dostupný (tlačítko není vidět nebo se na něj nedá kliknout)

 1. Portál, od kterého linkuješ, není zelený nebo nemá 8 rezonátorů.

 2. Nemáš dost XM.

Linkovací dialog je dostupný, ale nedaří se nalinkovat vybraný portál

Pokud klikneš na portál, ke kterému chceš linkovat, na displeji se na moment objeví chybové hlášení, které upřesní typ problému.

 1. Enemy portal: Cílový portál (ten, na který linkuješ), není zelený.

 2. Portal missing Resonators: Cílový portál (ten, na který linkuješ), nemá všech 8 rezonátorů. Pokud tam ještě před chvílí byly, mohl je někdo mezitím ustřelit.

 3. No key for portal: Nemáš klíč od cílového portálu. Pokud jsi ho ještě před chvílí měl, možná jsi jej mezitím použil na jiný link.

 4. Link crosses an existing link: Cestu mezi portály kříží jiný link, ať už modrý nebo zelený.

 5. Portal is within an existing field: Portál, u kterého stojíš, je uvnitř pole.

 6. Portal can't support more Links: Z portálu, u kterého stojíš, už vede 8 odchozích linků.

 7. Linkovaný portál je příliš daleko – to se v praxi děje jen u hodně nízkých levelů (z portálu osazeného samými R1 lze linkovat na vzdálenost 160 metrů, u vyšších levelů jde již o kilometry). Dosah je určený levelem rezonátorů na portálu, u kterého stojíš.

Střílím do portálu, ale on má stále plnou energii

Může se stát, že portál, který se snažíš zničit, někdo aktivně dobíjí, doplňuje mu energii. Pokud se ti to stane, můžeš buď od portálu odejít, nebo dojít přímo na jednotlivé rezonátory a pokusit se je zničit buď XMP nebo ještě lépe US

Základy: Deploy

Umístěním rezonátorů zaberete portál pro svou frakci, zvýšíte jeho produkci XM a pokud bude plně obsazený, umožníte jeho spojování s dalšími portály a tvorbu polí.

Kam umisťovat rezonátory

Na neutrální (šedé) portály: tím portál zaberete pro svou frakci, zezelená.

Na portály své frakce (zelené), pokud ještě nemají obsazeno všech 8 pozic.

Jak umisťovat rezonátory

Rezonátory se kolem portálu rozmístí vždy do 8 světových stran (sever, severovýchod, východ, jihovýchod… asi víte, jak to pokračuje). Jejich vzdálenost od středu portálu ale můžete ovlivnit tím, jak daleko sami stojíte. Protože XMP burstery jsou nejúčinnějsí nablízko, vyplatí se rozmisťovat rezonátory daleko od sebe: soupeř, který chce portál zničit, se pak víc nachodí nebo vystřílí víc munice. Proto je nejvhodnější při osazování portálu stát co nejdál od něj.

Stoupněte si tedy pokud možno na samou hranici dosahu, vyznačenou na scanneru žlutým kruhem, a poté:

 1. Zobrazte si detail portálu.

 2. Stiskněte tlačítko DEPLOY. Zobrazí se obrazovka s rozmístěním rezonátorů.

 3. Klepnutím na konkrétní pozici si můžete vybrat, do kterého směru bude rezonátor umístěn. Pokud si nevyberete, scanner si vybere nejbližší volný směr vzhledem ke směru, ve kterém stojíte. Podobně si ve spodní části můžete vybrat level rezonátoru, který chcete umístit.
 4. Potvrďte tlačítkem DEPLOY. Tlačítko můžete mačkat opakovaně, dokud nejsou obsazeny všechny pozice.

Levely rezonátorů

Existuje omezení, kolik rezonátorů daného levelu smí jeden hráč umístit na portál.

 1. Hráč nemůže umisťovat rezonátory vyššího levelu, než kterého sám dosáhl.

 2. Čím vyšší level, tím méně rezonátorů od jednoho hráče smí na portálu být:

  Level Počet rezonátorů
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

Výsledný level portálu se vypočte jako průměr rezonátorů na něm umístěných, zaokrouhlený dolů.

Co za to?

Za umístění každého rezonátoru na portál dostanete 125 AP. Navíc, pokud to byl první rezonátor na portálu (tj. portál byl předtím neutrální), získáte bonus 500 AP. K poslednímu rezonátoru (tj. portál má poté plný počet 8 rezonátorů) získáte bonus 250 AP.

Základy: Hack

Hackováním portálů získáte předměty potřebné ke hře.

Co hackovat?

Jakýkoliv portál, bez ohledu na barvu (zelený, modrý i šedivý) a level. Stav portálu ale ovlivňuje, jaké předměty z něj dostanete.

Jak hackovat?

Nejprve se přibližte se na dosah portálu. To znamená nejvýše 40 metrů od něj, aby jeho zobrazení bylo na vašem scanneru uvnitř žlutého kruhu, který vyznačuje dosah. Pak máte dvě možnosti:

 1. Klepnutím na portál si zobrazte jeho detail. Klepněte na tlačítko HACK portal

 2. Nebo podržte prst na portálu, počkejte, než se zobrazí menu, pak přesuňte prst doleva a zvolte HACK.

To je vše. Teď můžete pozorovat animaci předmětů vylétajících z portálu a nakonec se zobrazí seznam získaných předmětů.

Kdy hackovat?

Kdykoliv potkáte nějaký portál. Pokud se ale chystáte na portál umístit rezonátory (či existující navyšovat), hackujte až poté, abyste získali vyšší předměty.

Nelze ale hackovat neustále. Portál obvykle umožní jeden hack za pět minut a nejvýše čtyři hacky za čtyři hodiny. Urychlit čekání na příští hack můžete umístěním modu heat sink, navýšit počet hacků pomůže multi-hack.

Co dostanu?

Získat můžete v podstatě jakékoliv předměty, které pak najdete ve scanneru na záložce Inventory. Skladba získaných předmětů i jejich počet jsou víceméně náhodné, ale s různými pravděpodobnostmi. Vliv mají tyto okolnosti:

Barva (frakce) portálu: Portály vaší frakce, tedy zelené, vám dají obecně o něco více než soupeřovy. Nezabrané portály mají level 1 (viz následující odstavec).

Level portálu: Porovnejte svůj level a level portálu. Ten nižší z nich určuje přibližný level předmětů (rezonátorů, XMP bursterů, ultra striků a kostek), které z portálu získáte. U předmětů, které nemají svůj level, pravděpodobnost na levelu portálu nezáleží.

Klíč: Pokud již máte v inventáři (mimo kapsli) klíč od daného portálu, další vám nepadne. Jinak je pravděpodobnost jeho získání poměrně vysoká.

Každý typ předmětu má přiřazenu úroveň vzácnosti, odstupňovanou od very common po very rare. Ta orientačně naznačuje, jaká je pravděpodobnost jeho získání. Je to ale jen hodně přibližný údaj a pravděpodobnosti se pro jednotlivé předměty můžou občas měnit.

Pokud byl portál nepřátelský (modrý), získáte navíc 100 AP za každý hack.

Hackování s glyfy

Tzv. glyfová minihra je způsob, jak z jednoho hacku získat více předmětů. Zobrazte si detail portálu a tlačítko HACK podržte déle. Scanner zobrazí sérii glyfů, čili znaků zakreslených do šestiúhelníkové matice. Vaším úkolem je glyfy v časovém limitu správně zopakovat. Pokud se vám podaří aspoň jeden, získáte k obvyklému hacku ještě bonusové předměty. Jejich počet i složení jsou opět náhodné, ale s úspěšnějším glyfováním je šance na více předmětů.

Pokud zvládnete správně všechny glyfy, a to za méně než polovinu časového limitu, získáte navíc Speed bonus a o to větší šanci na další předměty.

Level portálu Počet glyfů Čas (v sekundách)
Neutrální 1 20
1 1 20
2 2 20
3 3 20
4 3 19
5 3 18
6 4 17
7 4 16
8 5 15
Zničím ten L2 portál, když jsem taky L2?

Takhle jednoduché to není. Podívej se raději, jaké rezonátory na portálu jsou, kolik jich je, zda jsou plně nabité nebo zesláblé, zda má portál štíty či linky. To všechno ovlivňuje, jak silný útok je schopný ustát.

Na levelu 2 neočekávej, že zničíš plně nabitý R7 či R8, a nepouštěj se do oštítovaných portálů. Také linky přidávají obranu, která sníží účinnost tvého útoku. Pokud najdeš téměř vybitý portál s pár nízkými rezonátory, zkus to a uvidíš. Na vyšších levelech to pak půjde snadněji.

Pro velmi hrubou orientaci:

 • XMP burstery levelu 1 a 2 jsou v podstatě k ničemu. Neboj se je vystřílet všechny, vyzkoušej si, jak se s nimi zachází, ale neočekávej, že něco zničíš, pokud to není rezonátor s posledními zbytky energie.
 • Pomocí XMP bursterů levelu 3 a 4 můžeš zničit jednotlivý rezonátor. Stoupni si k němu co nejblíže, ideálně přímo na něj, a podrž tlačítko Fire. Opakuj.
 • XMP burstery levelu 5 a 6 už si můžeš troufnout na plně osazené portály, pokud nemají žádné štíty a jen málo linků. Stále je potřeba se držet poblíž rezonátorů, ale ne tak důsledně, jako to vyžadují nižší levely. Pokud má portál štíty a dostaneš se na jeho střed, můžeš je zkusit zničit pomocí ultra striků.
 • XMP burstery levelu 7 a 8 zničí v postatě všechno. Množství štítů, linků, a tvá vzdálenost od portálu jen určují, kolik jich na to spotřebuješ.
„Too many items“ – nevejdu se do inventáře

Standardní velikost inventáře každého hráče je 2000 předmětů, což je méně, než by se nám líbilo, ale přece jenom chvíli trvá, než se naplní. Pokud jste nedávno začali hrát a přesto máte inventář přeplněný, pravděpodobně máte posbíránou spoustu nepotřebných itemů. Ideální je domluvit se zkušeným hráčem, který vám pomůže inventář optimalizovat.