Stručný návod

Tento stručný návod by ti měl poskytnout základní znalosti, které potřebuješ v začátcích hry.

Ingress lze popsat jako „mix konceptů získej vlajku (CTF) a geocaching“. Dvě frakce bojují o ovládnutí světa. Enlightened – Osvícení usilují o rozvoj lidstva za pomoci výzkumu mimozemské rasy „Shapers“. Resistance tomu chce zabránit a usiluje raději o spojení člověka s umělou inteligencí – se stroji.

AP & vyšší level

Až do 5. úrovně doporučujeme zůstat u hackování cizích portálů, obsazování volných rezonátorů a linkování, je vhodné využít pomoci hráčů L7+. Až dosáhneš úrovně 6, tvé XMP burstery již postačí na sundání libovolného cizího portálu a v ten moment si začneš naplno užívat možností Ingressu.

Hackování cizího portálu

100 AP

Hack vlastního/neutrálního

0 AP

Dobíjení (recharge) portálu

10 AP

Dosazení (deploy) rezonátoru

125 AP

Upgrade rezonátoru (reza)

65 AP

Obsazení neutrálního portálu

500 AP

Dosazení i posledního reza

250 AP

Spojení (link) dvou portálů

313 AP

Vytvoření pole (field)

1250 AP

Dosazení modu (např. štítu)

125 AP

Zničení rezonátoru burstrem

75 AP

Zničení linku

187 AP

Zničení pole

750 AP

Předměty (items)

Hackováním portálů získáš vše, co potřebuješ. Když přidržíš tlačítko „Hack“ déle, budeš navíc vyzván ke glyfování (incoming glyph) a tím získáš více předmětů než běžným hackováním. Dosazením rezonátorů do portálů je posiluješ. Snaž se je dosadit co nejdál, a to tak, že se vzdálíš od portálu, co to jen jde, a dosadíš rezonátor. Takový portál odolá o něco déle útoku. Pro útočení na cizí portál máš k dispozici XMP burstery (buřty), jež zasáhnou větší oblast kolem tebe. Přidržením tlačítka Fire lze zvýšit účinnost až o 20 %. Ultra Strike ničí místo, kde stojíš. Jsi-li přímo na středu portálu, lze ničit štíty. Vzácný Jarvis Virus přímo přebarví portál na naší frakci. ADA Refactor na cizí frakci - užití např. pro přelinkování. Štíty (shield) jsou hlavním obranným modem, jejich dosazení je vždy vítáno. Věže Force Amp a Turret odebírají útočníkovi zdroje pro útok (XM rezervu). Heat Sink a Multi-hack jsou mody vhodné na tzv. farmy, ne pro běžný portál, dovolují rychleji získávat předměty. Link Ampy v ČR prosím nepoužívej, pro běžný portál nemají žádné využití. PS: Kostka (Power Cube) ti doplní XM rezervu.

Linky a pole (field)

Máš-li klíč (portal key) od jiného plně 8 rezonátory osazeného portálu, lze vytvořit propojení (link); ale linky se nesmí křížit, tj. mezi portály je „volno“. Pozor: vytvořením linku přijdeš o tento klíč! 3 linky mezi třemi portály utvoří pole kontrolované naší frakcí. Tato pole se načítají jako sebrané jednotky MU - mindunit - jde o lidi žijící v dané oblasti. Pokud linkuješ ve městě, dbej na kratší linky, link přes město (1 a více km) znemožní linkovat i ostatním osvíceným agentům, takový „prasolink“ je pak v „Commu“= chatu haněn :)

Další informace

Oficiální návody v češtině: https://support.ingress.com/hc/cs

Zeptej se v commu (Faction Chat), my žabky nekoušeme, hledej nás na Google+ po celé ČR.

Tvoje komunita: viz. Zapoj se

App: AndroidiOS

TIP: Intel mapa: ingress.com/intel

 

Adaptováno. Původní autor: @Cela, Enlightened Aachen, 16. 7. 2014, CZE lokalizace: JadeVok