XM

XM čili eXotic Matter se zobrazuje na scanneru jako bílé tečky rozsypané kolem portálů i jinde. Jedná se o energii potřebnou ke všem akcím. Pravidelně vyvěrá z portálů, scanner ji sbírá automaticky, pokud nemá plnou kapacitu (stav zobrazuje vodorovný ukazatel v horní části displeje).
Pokud vyčerpáte svou zásobu XM, scanner se zablokuje a znemožní vám další manipulaci s portály, dokud si zásobu XM opět nedoplníte. To lze buďto nasbíráním z okolí, nebo použitím kostky (Power Cube).

Synonyma:
XM