Portal (portál)

Základní herní prvek, zdroj XM a dalšího vybavení. Jeho zobrazení ve scanneru připomíná fontánu v barvě frakce, které patří (případně šedivé, pokud je neobsazený).

Synonyma:
Portal, Portal