Field (pole)

Trojúhelník vytvořený třemi vzájemně slinkovanými portály. Jeho velikost se měří v mind units a přispívá k celkovému skóre.

Synonyma:
Field, Pole