Checkpoint (CP)

Okamžik, kdy se přepočítává globální i lokální skóre MU. Nastává každých 5 hodin. V okamžiku checkpointu se pro každou frakci sečte celkové množství MU z aktuálně stojících polí a tato hodnota se zobrazí v grafu na záložce OPS > INTEL. Celkové skóre se pak počítá jako průměr ze všech dosavadních checkpointů v rámci probíhajícího cyklu. V okamžiku checkpointu se také přepočítá žebříček agentů, do něj se ale započítávají všechna pole, která agent postavil v daném cyklu, bez ohledu na to, jestli v okamžiku checkpointu ještě stála.

Synonyma:
Checkpoint, CP