Slovník

A8

Hráč na 8. levelu (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: A8

permanent link
ADA refactor

Velmi vzácný předmět, slouží k přebarvení zeleného portálu na modrý, přičemž všechny rezonátory a mody zůstanou na místě. Pokud ADA Refactor použije modrý hráč, budou poté všechny rezonátory a mody patřit jemu, a to i pokud jich je víc, než může jeden hráč umístit na portál. Pokud totéž provede zelený hráč, budou rezonátory i mody patřit virtuální identitě __ADA__.

Hodí se i našim hráčům, je to jediná možnost, jak odstranit překážející zelený link při stavbě velkých polí.

Mějte na paměti:

  1. při použití spotřebuje velké množství XM: tolikrát 1000 XM, kolik je level portálu;
  2. po přebarvení portálu běží hodinová ochranná doba, během které nelze znovu přebarvit;
  3. při použití ADA Refactoru nezískáte žádné AP, a to ani za zničené linky a pole.

Viz též Jarvis Virus.

Synonyma: ADA refactor

permanent link
Anomálie

Obecně jakákoliv oficiální mimořádná herní událost. Nejčastěji se tak označují akce, kdy se v určený čas sjede větší množství agentů, aby zápasili o předem danou skupinu portálů.

Synonyma: Anomálie, Anomaly

permanent link
Anomaly

Obecně jakákoliv oficiální mimořádná herní událost. Nejčastěji se tak označují akce, kdy se v určený čas sjede větší množství agentů, aby zápasili o předem danou skupinu portálů.

Synonyma: Anomálie, Anomaly

permanent link
AP

Access Points, někdy také Action Points – body získávané za akce v Ingressu i některé doprovodné aktivity. Předem určená množství AP jsou potřeba k postupu na vyšší levely.

Synonyma: AP

permanent link
Artefakt

Předmět cestující mezi portály pomocí linků, zpravidla jako součást nějaké anomálie. Každá frakce mívá určený svůj cílový portál, kam se snaží artefakt (či artefakty) dopravit.

Synonyma: Artefakt, Artifact

permanent link
Artifact

Předmět cestující mezi portály pomocí linků, zpravidla jako součást nějaké anomálie. Každá frakce mívá určený svůj cílový portál, kam se snaží artefakt (či artefakty) dopravit.

Synonyma: Artefakt, Artifact

permanent link
AXA Shield

AXA starý název pro Aegis shield

Synonyma: AXA Shield

permanent link
B

Předmět sloužící ke zničení cizích rezonátorů. Nejsilněji útočí na místě, kde hráč stojí, se vzdáleností účinek klesá.

Synonyma: XMP Burster, B, X, Střelivo, Munice, Buřt

permanent link
B8

XMP burster level 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: B8, X8

permanent link
Badge

Odměna za dosažení určité hodnoty v osobních statistikách. Určité počty medailí jsou potřeba na postoupení na vyšší levely (9 a výš). Speciální medaile se udělují také za účast v anomáliích a další zásluhy. Zobrazují se jako šestiúhelníkové obrázky v horní části agentských statistik a odlišují se barvou podle dosažené výše (bronzová, stříbrná, zlatá, platinová a černá).

Jiným typem medailí jsou odznáčky za splněné mise, ty se zobrazují jako kulaté obrázky v samostatné skupině, také v agentských statistikách.

 

Synonyma: Badge, Medal, Medaile

permanent link
Boris

Od slova bořit. Obvykle se tak označuje akce zaměřená na kompletní vyčištění určité oblasti od soupeřových portálů.

Synonyma: Boris

permanent link
Buňka

Oblast, za kterou se počítá lokální skóre MU. Obvykle čtyřúhelníková, mívá kódové označení, ale také se někdy označuje názvem největšího města, které obsahuje. Například pražská buňka má označení NR02-FOXTROT-05 a zahrnuje i oblasti na jihozápad od Prahy včetně Plzně.
Informace o své buňce najdete ve scanneru na záložce OPS > INTEL > REGIONAL SCORES.
Mapu s rozvržením buněk najdete na http://ingress-cells.appspot.com.

Synonyma: Buňka, Cell

permanent link
Buřt

Předmět sloužící ke zničení cizích rezonátorů. Nejsilněji útočí na místě, kde hráč stojí, se vzdáleností účinek klesá.

Synonyma: XMP Burster, B, X, Střelivo, Munice, Buřt

permanent link
C

Předmět, který doplní tvoji zásobu XM. Obsahuje tolik tisíc XM, kolik je její level.

Synonyma: Power Cube, Kostka, C, PC

permanent link
C8

Kostka (power cube) levelu 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: C8

permanent link
Cap

Zabrání portálu, tedy umístění prvního rezonátoru. Používá se zvláště v kontextu herních statistik, např. unikátní zabrání portálu.

Synonyma: Cap, Capnout, Capture

permanent link
Capnout

Zabrání portálu, tedy umístění prvního rezonátoru. Používá se zvláště v kontextu herních statistik, např. unikátní zabrání portálu.

Synonyma: Cap, Capnout, Capture

permanent link
Capsule

Pouzdro, do kterého se dá vložit až 100 jiných předmětů. Předměty uvnitř se stále započítávají do kapacity inventáře, ale nedají se v tu chvíli použít. Hodí se k rychlému předání věcí jinému hráči a ke sběru klíčů: klíče uložené uvnitř neblokují možnost získání dalšího z hacku.

Synonyma: Capsule, Kapsle

permanent link
Capture

Zabrání portálu, tedy umístění prvního rezonátoru. Používá se zvláště v kontextu herních statistik, např. unikátní zabrání portálu.

Synonyma: Cap, Capnout, Capture

permanent link
Cell

Oblast, za kterou se počítá lokální skóre MU. Obvykle čtyřúhelníková, mívá kódové označení, ale také se někdy označuje názvem největšího města, které obsahuje. Například pražská buňka má označení NR02-FOXTROT-05 a zahrnuje i oblasti na jihozápad od Prahy včetně Plzně.
Informace o své buňce najdete ve scanneru na záložce OPS > INTEL > REGIONAL SCORES.
Mapu s rozvržením buněk najdete na http://ingress-cells.appspot.com.

Synonyma: Buňka, Cell

permanent link
Checkpoint

Okamžik, kdy se přepočítává globální i lokální skóre MU. Nastává každých 5 hodin. V okamžiku checkpointu se pro každou frakci sečte celkové množství MU z aktuálně stojících polí a tato hodnota se zobrazí v grafu na záložce OPS > INTEL. Celkové skóre se pak počítá jako průměr ze všech dosavadních checkpointů v rámci probíhajícího cyklu. V okamžiku checkpointu se také přepočítá žebříček agentů, do něj se ale započítávají všechna pole, která agent postavil v daném cyklu, bez ohledu na to, jestli v okamžiku checkpointu ještě stála.

Synonyma: Checkpoint, CP

permanent link
Chladič

Mod, který zkrátí dobu čekání mezi jednotlivými hacky (základní délka čekání je 5 minut). Zkrácení závisí na vzácnosti modu: common heat sink zkracuje o 20 % (tedy na 4 minuty), rare heat sink o 50 % (tedy na 2,5 minuty) a very rare o 70 % (tedy na 1,5 minuty). Při umístění více heat sinků na portál mají další heat sinky jen poloviční účinnost.

Synonyma: Heat Sink, HS, Chladič

permanent link
CHS
CMH
COMM

Komunikační prostředek zabudovaný do scanneru. Zobrazuje události v určeném okruhu (lze nastavit v několika stupních v rozmezí 5 km až celý svět). Je rozdělený na několik záložek: All zobrazuje všechny akce hráčů i diskusi z daného okolí, je to také jediná možnost, jak komunikovat s protihráči. Faction je soukromá diskuse pro hráče dané frakce. Alerts upozorňuje na útoky a zprávy určené přímo vám.

Jako komunikační prostředek je COMM považován za nedostačující z hlediska komfortu a bezpečnosti - komunity používají alternativní komunikační kanály jakou jsou třeba Telegram, Hangouts a další.

Synonyma: COMM

permanent link
Common

Některé předměty (konkrétně mody) existují až ve třech různě vzácných variantách. Common je nejběžnější, nejméně účinná varianta.
Viz též: rare, very rare

Synonyma: Common

permanent link
CP

Okamžik, kdy se přepočítává globální i lokální skóre MU. Nastává každých 5 hodin. V okamžiku checkpointu se pro každou frakci sečte celkové množství MU z aktuálně stojících polí a tato hodnota se zobrazí v grafu na záložce OPS > INTEL. Celkové skóre se pak počítá jako průměr ze všech dosavadních checkpointů v rámci probíhajícího cyklu. V okamžiku checkpointu se také přepočítá žebříček agentů, do něj se ale započítávají všechna pole, která agent postavil v daném cyklu, bez ohledu na to, jestli v okamžiku checkpointu ještě stála.

Synonyma: Checkpoint, CP

permanent link
Crosslink
Cyklus

Období trvající zhruba týden (přesněji 175 hodin), za které se počítá globální i lokální skóre MU. Skládá se z 35 checkpointů, skóre za každou frakci se počítá jako průměr hodnot ze všech checkpointů.

Synonyma: Cyklus, Septicycle

permanent link
Decay

Každodenní úbytek energie na rezonátorech. Pokud portál není pravidelně dobíjen XM, po nějaké době (standardně je to 7 dní) ztratí energii úplně a jeho rezonátory zmizí. Rychlost úbytku se v poslední době měnila (zkracovala) a byla předmětem některých herních aktivit (anomálií).

Synonyma: Decay

permanent link
F8

Farma na 8. levelu (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: F8

permanent link
FA

Portály se při ostřelování brání a útočníkovi odebírají energii (XM). Force Amp je mod, který zvyšuje účinek této obrany tím, že odebírá více XM.
Viz též: Turret

Synonyma: Force Amp, FA

permanent link
Farma

Větší množství portálů na jednom místě, často opatřených multi-hacky. Slouží k rychlému nabrání materiálu, zvláště pro hráče na vysokých levelech.

Synonyma: Farma

permanent link
fc

Faction change, změna frakce. Způsob, jakým se ze žáby stane šmoula a naopak. Každá FC je nebezpečná, hráč může začít donášet své nové frakci, nebo naopak své staré frakci, z různých důvodů. Proto se bývalí šmoulové obecně těžko integrují.

Synonyma: fc

permanent link
FF

Malá farma zaměřená na rychlé nabrání materiálu. Staví se na místě, kde je v dosahu více portálů bez nutnosti chození, osazuje se (very) rare multi-hacky a heat sinky a kvůli co nejvyšší výtěžnosti se obvykle hackuje s glyfy. Po vypálení se obvykle zbourá, aby z ní netěžil soupeř.

Synonyma: Flash Farma, FF

permanent link
Field

Trojúhelník vytvořený třemi vzájemně slinkovanými portály. Jeho velikost se měří v mind units a přispívá k celkovému skóre.

Synonyma: Field, Pole

permanent link
Flash Farma

Malá farma zaměřená na rychlé nabrání materiálu. Staví se na místě, kde je v dosahu více portálů bez nutnosti chození, osazuje se (very) rare multi-hacky a heat sinky a kvůli co nejvyšší výtěžnosti se obvykle hackuje s glyfy. Po vypálení se obvykle zbourá, aby z ní netěžil soupeř.

Synonyma: Flash Farma, FF

permanent link
Force Amp

Portály se při ostřelování brání a útočníkovi odebírají energii (XM). Force Amp je mod, který zvyšuje účinek této obrany tím, že odebírá více XM.
Viz též: Turret

Synonyma: Force Amp, FA

permanent link
Fracker

Fracker je powerup portálu, tedy předmět, který lze jednorázově uplatnit na konkrétní portál. Nelze jej získat hackováním ani od jiných hráčů, pouze koupit za reálné peníze v obchodě integrovaném v aplikaci.

Po dobu, kdy je aktivní, zvyšuje všem hráčům zisk předmětů z hackování na dvojnásobek.

Trvání: 10 minut nebo 150 hacků (součet za všechny hráče), podle toho, co nastane dříve.

Další efekty: Přítomnost frackeru je vidět ve scanneru i na intelu. Po vypršení platnosti frackeru ztratí všechny rezonátory polovinu své energie.

 

Synonyma: Fracker, Portal Fracker

permanent link
gauč

Portál dosažitelný z domova, práce či jiného oblíbeného stanoviště.

Synonyma: Gaučák, gauč

permanent link
Gaučák

Portál dosažitelný z domova, práce či jiného oblíbeného stanoviště.

Synonyma: Gaučák, gauč

permanent link
ghostfield

Pole, které by už nemělo existovat, protože některý z jeho krajních portálů (potažmo linků) už byl zničený, ale kvůli chybě serveru se stále ještě zobrazuje a může i blokovat tvorbu dalších linků a polí. Nastává někdy při větším zatížením serverů a může trvat minuty až hodiny, než je odstraněno.

Synonyma: ghostfield

permanent link
ghostlink
Glyf

Znak ze zpráv, které jsou podle příběhu zakódované do XM. Při dlouhém podržení tlačítka Hack se spustí glyfová minihra, při které je možné získat k hacku navíc bonusové předměty a AP. Minihra v rychlém sledu zobrazí několik glyfů (1–5, podle levelu portálu), které je třeba správně zopakovat.

Synonyma: Glyph, Glyf

permanent link
Glyph

Znak ze zpráv, které jsou podle příběhu zakódované do XM. Při dlouhém podržení tlačítka Hack se spustí glyfová minihra, při které je možné získat k hacku navíc bonusové předměty a AP. Minihra v rychlém sledu zobrazí několik glyfů (1–5, podle levelu portálu), které je třeba správně zopakovat.

Synonyma: Glyph, Glyf

permanent link
Guardian

Medaile, která se dříve dávala za dlouhodobě držený portál, přeneseně též portál pěstovaný za tímto účelem. Tato medaile se již získat nedá, je zrušená.

Synonyma: Guardian

permanent link
Hack

Hackování je jeden ze základních herních úkonů, umožňuje z portálů získávat předměty potřebné ke všem ostatním akcím.

Hackovat lze všechny portály bez ohledu na to, které frakci právě náleží, dokonce i neobsazené portály. Stavu portálu ale ovlivňuje, jaké předměty z něj můžete dostat.

Základní návod k hackování naleznete zde.

Synonyma: Hack

permanent link
Hangouts

Aplikace pro zasílání zpráv svázaná s Google účtem. Dříve využívaná pro soukromou i skupinovou komunikaci mezi hráči a koordinaci v terénu. Nyní se používá převážně Telegram (TG).

Synonyma: Hangouts, HO

permanent link
Heat Sink

Mod, který zkrátí dobu čekání mezi jednotlivými hacky (základní délka čekání je 5 minut). Zkrácení závisí na vzácnosti modu: common heat sink zkracuje o 20 % (tedy na 4 minuty), rare heat sink o 50 % (tedy na 2,5 minuty) a very rare o 70 % (tedy na 1,5 minuty). Při umístění více heat sinků na portál mají další heat sinky jen poloviční účinnost.

Synonyma: Heat Sink, HS, Chladič

permanent link
HO

Aplikace pro zasílání zpráv svázaná s Google účtem. Dříve využívaná pro soukromou i skupinovou komunikaci mezi hráči a koordinaci v terénu. Nyní se používá převážně Telegram (TG).

Synonyma: Hangouts, HO

permanent link
HS

Mod, který zkrátí dobu čekání mezi jednotlivými hacky (základní délka čekání je 5 minut). Zkrácení závisí na vzácnosti modu: common heat sink zkracuje o 20 % (tedy na 4 minuty), rare heat sink o 50 % (tedy na 2,5 minuty) a very rare o 70 % (tedy na 1,5 minuty). Při umístění více heat sinků na portál mají další heat sinky jen poloviční účinnost.

Synonyma: Heat Sink, HS, Chladič

permanent link
IEP

G+ komunita sdružující všechny pražské ENL hráče. Více informací najdete v sekci Zapojte se.

Synonyma: IEP, Ingress Enlightened Prague

permanent link
IITC

Neoficiální nadstavba intelu, existující ve dvou podobách: rozšíření do prohlížečů, které zobrazuje intel o něco přehledněji a s mnoha doplňkovými funkcemi, a také jako mobilní aplikace. Stejně jako u všech ostatních neoficiálních nástrojů je jeho používání na vlastní nebezpečí.

Synonyma: IITC

permanent link
Ingress Enlightened Prague

G+ komunita sdružující všechny pražské ENL hráče. Více informací najdete v sekci Zapojte se.

Synonyma: IEP, Ingress Enlightened Prague

permanent link
Intel

Mapa s aktuální situací v Ingressu, dostupná na adrese https://www.ingress.com/intel. Na rozdíl od scanneru neumožňuje žádné aktivity (kromě commu), pouze prohlížení.

Synonyma: Intel

permanent link
Jarvis Virus

Velmi vzácný předmět, slouží k přebarvení modrého portálu na zelený, přičemž všechny rezonátory a mody zůstanou zachovány. Pokud Jarvis Virus použije zelený hráč, budou poté všechny rezonátory a mody patřit jemu, a to i pokud jich je víc, než může jeden hráč umístit na portál. Pokud totéž provede modrý hráč, budou rezonátory i mody patřit virtuální identitě __JARVIS__.

Mějte na paměti:

  1. při použití spotřebuje velké množství XM: tolikrát 1000 XM, kolik je level portálu;
  2. po přebarvení portálu běží hodinová ochranná doba, během které nelze znovu přebarvit;
  3. při použití Jarvis Viru nezískáte žádné AP, a to ani za zničené linky a pole.

Viz též ADA Refactor.

Synonyma: Jarvis Virus

permanent link
Kapsle

Pouzdro, do kterého se dá vložit až 100 jiných předmětů. Předměty uvnitř se stále započítávají do kapacity inventáře, ale nedají se v tu chvíli použít. Hodí se k rychlému předání věcí jinému hráči a ke sběru klíčů: klíče uložené uvnitř neblokují možnost získání dalšího z hacku.

Synonyma: Capsule, Kapsle

permanent link
Key

Slouží k vzdálenému nahlížení do portálu, umožňuje jej na dálku dobíjet, a dále k linkování. Při linkování se klíč použije a pro další použití je potřeba nahackovat další. Pozor, má-li hráč už v inventáři (mimo kapsli) aspoň jeden klíč od portálu, další z hacku nepadne. Pro získání více klíčů je potřeba je buďto odkládat do kapsle, nebo před hackováním vyhazovat na zem (drop) a po hacku opět sebrat.

Synonyma: Key, Klíč

permanent link
Key Locker

Speciální kapsle pouze na ukládání klíčů. Stejně jako jiné kapsle jich může obsahovat nejvýše 100, ale nepočítají se do celkového objemu inventáře.

Tato kapsle se nedá získat hackováním ani od jiného hráče, pouze koupit za reálné peníze v obchodě integrovaném v aplikaci. Jeden hráč smí vlastnit nanejvýš 5 těchto kapslí.

 

Synonyma: Key Locker

permanent link
Klíč

Slouží k vzdálenému nahlížení do portálu, umožňuje jej na dálku dobíjet, a dále k linkování. Při linkování se klíč použije a pro další použití je potřeba nahackovat další. Pozor, má-li hráč už v inventáři (mimo kapsli) aspoň jeden klíč od portálu, další z hacku nepadne. Pro získání více klíčů je potřeba je buďto odkládat do kapsle, nebo před hackováním vyhazovat na zem (drop) a po hacku opět sebrat.

Synonyma: Key, Klíč

permanent link
Komunita

Skupina na Google Plus sdružující hráče. Slouží k výměně zkušeností, domluvě a koordinaci. Existuje množství komunit pro menší i větší oblasti (kraje, města, čtvrti…) i další zájmové okruhy. Vstup do komunity je nejsnazší způsob, jak se zapojit do dění.
Viz též: Ingress Enlightened Prague

Synonyma: Komunita

permanent link
Kontaktní osoba

Hráč, který v lokální komunitě tvoří jejího zástupce, má kontakty na další komunity v republice a pomůže se začleněním nováčků, nebo organizací události.

Synonyma: PoC, Point of Contact, Kontaktní osoba

permanent link
Kostka

Předmět, který doplní tvoji zásobu XM. Obsahuje tolik tisíc XM, kolik je její level.

Synonyma: Power Cube, Kostka, C, PC

permanent link
Link
Link Amp
Medaile

Odměna za dosažení určité hodnoty v osobních statistikách. Určité počty medailí jsou potřeba na postoupení na vyšší levely (9 a výš). Speciální medaile se udělují také za účast v anomáliích a další zásluhy. Zobrazují se jako šestiúhelníkové obrázky v horní části agentských statistik a odlišují se barvou podle dosažené výše (bronzová, stříbrná, zlatá, platinová a černá).

Jiným typem medailí jsou odznáčky za splněné mise, ty se zobrazují jako kulaté obrázky v samostatné skupině, také v agentských statistikách.

 

Synonyma: Badge, Medal, Medaile

permanent link
Medal

Odměna za dosažení určité hodnoty v osobních statistikách. Určité počty medailí jsou potřeba na postoupení na vyšší levely (9 a výš). Speciální medaile se udělují také za účast v anomáliích a další zásluhy. Zobrazují se jako šestiúhelníkové obrázky v horní části agentských statistik a odlišují se barvou podle dosažené výše (bronzová, stříbrná, zlatá, platinová a černá).

Jiným typem medailí jsou odznáčky za splněné mise, ty se zobrazují jako kulaté obrázky v samostatné skupině, také v agentských statistikách.

 

Synonyma: Badge, Medal, Medaile

permanent link
Media

Odkaz na obrázek, video apod. Dříve se tímto způsobem šířil každotýdenní Ingress Report, případně obrázky s nápovědou k některým anomáliím. Jinak se v samotné hře nevyužívá.

Synonyma: Media

permanent link
MH

Mod, který zvýší počet hacknutí před tím, než se portál „vypálí“, tedy vyčerpá (základní počet je 4x za 4 hodiny). Počet závisí na vzácnosti modu: common multi-hack přidává 4 hacky, rare 8 hacků, very rare 12. Při umístění více multi-hacků na portál přidávají další multi-hacky jen polovinu své hodnoty.

Synonyma: Multi-Hack, MH

permanent link
Mind Unit

Jednotka velikosti pole, měla by odpovídat počtu obyvatel, kteří jsou polem přikryti (zasaženi, ovládnuti…). Tedy pole vytvořená v hustě obydlených oblastech jsou hodnotnější. Celkový počet držených Mind Units se počítá coby skóre jak globálně, tak lokálně v rámci tzv. buňky a také v osobních hráčských statistikách.

Synonyma: Mind Unit, MU

permanent link
Mise

Předepsaná sekvence portálů s úkoly (určené portály je třeba například hacknout, obsadit apod.). Nejbližší mise najdete na záložce OPS > MISSIONS. Slouží pouze ke zpestření hraní a po splnění získáte odznáček (malou medaili, odlišnou od obvyklých medailí za statistiky). Nemá žádný výrazný vliv na ostatní hru.

Synonyma: Mise, Mission

permanent link
Mission

Předepsaná sekvence portálů s úkoly (určené portály je třeba například hacknout, obsadit apod.). Nejbližší mise najdete na záložce OPS > MISSIONS. Slouží pouze ke zpestření hraní a po splnění získáte odznáček (malou medaili, odlišnou od obvyklých medailí za statistiky). Nemá žádný výrazný vliv na ostatní hru.

Synonyma: Mise, Mission

permanent link
Mod

Mody jsou předměty, které se vkládají do portálů a zlepšují jejich vlastnosti. Jsou o něco vzácnější než rezonátory a XMP burstery, je potřeba je užívat s rozvahou. Na každý portál lze umístit jen 4 mody a nejdou poté vyměnit za jiné. Existují následující mody: force amp, heat sink, link amp, multi-hack, turret, shield.

Grammar nazi poznámka: Slovo „mod“ pochází z anglického „modification“ (změna, úprava) a i v české podobě je vhodné ho psát s krátkým o. Slovo „mód“ (z anglického „mode“) znamená režim a v tomto kontextu se nehodí.

 

Synonyma: Mod

permanent link
MU

Jednotka velikosti pole, měla by odpovídat počtu obyvatel, kteří jsou polem přikryti (zasaženi, ovládnuti…). Tedy pole vytvořená v hustě obydlených oblastech jsou hodnotnější. Celkový počet držených Mind Units se počítá coby skóre jak globálně, tak lokálně v rámci tzv. buňky a také v osobních hráčských statistikách.

Synonyma: Mind Unit, MU

permanent link
MUFG Capsule

Quantum je speciální typ kapsle, která je schopna množit uložené předměty.

Množení je náhodné, pravděpodobnost je cca 1 % za den pro každý předmět vložený v kapsli. Množení neproběhne, pokud je kapsle zcela zaplněná (obsahuje 100 předmětů) nebo je plný hráčův inventář. Množení je ovlivněni vzácností itemů v kapsli vložené. Čím vzácnější, tím méně se množí.

Můžete se setkat také s označením MUFG. To byl její dřívější název.

 

Synonyma: MUFG Capsule

permanent link
Multi-Hack

Mod, který zvýší počet hacknutí před tím, než se portál „vypálí“, tedy vyčerpá (základní počet je 4x za 4 hodiny). Počet závisí na vzácnosti modu: common multi-hack přidává 4 hacky, rare 8 hacků, very rare 12. Při umístění více multi-hacků na portál přidávají další multi-hacky jen polovinu své hodnoty.

Synonyma: Multi-Hack, MH

permanent link
Multifield

Vícevrstvé pole.

Synonyma: Multifield, Multilayer

permanent link
Multilayer

Vícevrstvé pole.

Synonyma: Multifield, Multilayer

permanent link
Munice

Předmět sloužící ke zničení cizích rezonátorů. Nejsilněji útočí na místě, kde hráč stojí, se vzdáleností účinek klesá.

Synonyma: XMP Burster, B, X, Střelivo, Munice, Buřt

permanent link
P8

Portál na 8. levelu (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: P8

permanent link
Passcode

Kód složený z písmen a čísel, sloužící jako dárkový poukaz k získání předmětů či jiných odměn. Získat lze různými způsoby, většinou z doprovodných aktivit.

Synonyma: Passcode

permanent link
PC

Předmět, který doplní tvoji zásobu XM. Obsahuje tolik tisíc XM, kolik je její level.

Synonyma: Power Cube, Kostka, C, PC

permanent link
PC8

Kostka (power cube) levelu 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: PC8

permanent link
PoC

Hráč, který v lokální komunitě tvoří jejího zástupce, má kontakty na další komunity v republice a pomůže se začleněním nováčků, nebo organizací události.

Synonyma: PoC, Point of Contact, Kontaktní osoba

permanent link
Point of Contact

Hráč, který v lokální komunitě tvoří jejího zástupce, má kontakty na další komunity v republice a pomůže se začleněním nováčků, nebo organizací události.

Synonyma: PoC, Point of Contact, Kontaktní osoba

permanent link
Pole

Trojúhelník vytvořený třemi vzájemně slinkovanými portály. Jeho velikost se měří v mind units a přispívá k celkovému skóre.

Synonyma: Field, Pole

permanent link
Portal

Základní herní prvek, zdroj XM a dalšího vybavení. Jeho zobrazení ve scanneru připomíná fontánu v barvě frakce, které patří (případně šedivé, pokud je neobsazený).

Synonyma: Portal, Portal

permanent link
Portal Fracker

Fracker je powerup portálu, tedy předmět, který lze jednorázově uplatnit na konkrétní portál. Nelze jej získat hackováním ani od jiných hráčů, pouze koupit za reálné peníze v obchodě integrovaném v aplikaci.

Po dobu, kdy je aktivní, zvyšuje všem hráčům zisk předmětů z hackování na dvojnásobek.

Trvání: 10 minut nebo 150 hacků (součet za všechny hráče), podle toho, co nastane dříve.

Další efekty: Přítomnost frackeru je vidět ve scanneru i na intelu. Po vypršení platnosti frackeru ztratí všechny rezonátory polovinu své energie.

 

Synonyma: Fracker, Portal Fracker

permanent link
Power Burst

Technika střelby pomocí XMP bursterů a ultra striků. Delším podržením tlačítka Fire vyvoláte animaci zmenšujícího se kroužku. Pusťte tlačítko ve chvíli, kdy se kroužek zmenší do pouhého bodu uprostřed, a získáte 20% bonus k útoku.

Synonyma: Power Burst

permanent link
Power Cube

Předmět, který doplní tvoji zásobu XM. Obsahuje tolik tisíc XM, kolik je její level.

Synonyma: Power Cube, Kostka, C, PC

permanent link
powerup

Powerup je předmět sloužící k jednorázovému a časově omezenému vylepšení portálu.

Momentálně jsou k dispozici dva druhy: Portal Fracker a Beacon.

Oba předměty lze získat pouze koupí za reálné peníze v obchodě integrovaném v aplikaci. Není možné je získat hackováním, ale ani zahazovat (drop), recyklovat či vkládat do kapslí.

 

Synonyma: powerup

permanent link
R

Předmět, který zabírá portál a zvyšuje jeho produkci XM. Na levelu rezonátorů závisí výsledný level portálu: počítá se jako průměr všech rezonátorů zaokrouhlený dolů.

Synonyma: Resonator, Rezonátor, R, Reso

permanent link
R8

Rezonátor level 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: R8

permanent link
Rare

Některé předměty (konkrétně mody) existují až ve třech různě vzácných variantách. Rare je prostřední, středně účinná varianta.
Viz též: common, very rare

Synonyma: Rare

permanent link
Region

Oblast České Republiky s aktivní Enlightened komunitou, komunikující s ostatními regiony.

Synonyma: Region

permanent link
Reso

Předmět, který zabírá portál a zvyšuje jeho produkci XM. Na levelu rezonátorů závisí výsledný level portálu: počítá se jako průměr všech rezonátorů zaokrouhlený dolů.

Synonyma: Resonator, Rezonátor, R, Reso

permanent link
Resonator

Předmět, který zabírá portál a zvyšuje jeho produkci XM. Na levelu rezonátorů závisí výsledný level portálu: počítá se jako průměr všech rezonátorů zaokrouhlený dolů.

Synonyma: Resonator, Rezonátor, R, Reso

permanent link
Rezonátor

Předmět, který zabírá portál a zvyšuje jeho produkci XM. Na levelu rezonátorů závisí výsledný level portálu: počítá se jako průměr všech rezonátorů zaokrouhlený dolů.

Synonyma: Resonator, Rezonátor, R, Reso

permanent link
RHS

Rare heat sink.

Synonyma: RHS

permanent link
Řiťák

Portál s rezonátory umístěnými blízko středu a tím pádem snadněji zničitelný. Často se staví naschvál soupeřům na jejich oblíbených portálech (viz Gaučák), ať už jako výraz opovržení nebo zabránění lepšímu využití. V tom případě se do něj jako mody umisťují link ampy a portál se přebarví Adou nebo Jarvisem na soupeřovu barvu, aby jej nemohl snadno zničit a umístit do něj například multi-hacky.

Synonyma: Řiťák, Řitní věnec

permanent link
Řitní věnec

Portál s rezonátory umístěnými blízko středu a tím pádem snadněji zničitelný. Často se staví naschvál soupeřům na jejich oblíbených portálech (viz Gaučák), ať už jako výraz opovržení nebo zabránění lepšímu využití. V tom případě se do něj jako mody umisťují link ampy a portál se přebarví Adou nebo Jarvisem na soupeřovu barvu, aby jej nemohl snadno zničit a umístit do něj například multi-hacky.

Synonyma: Řiťák, Řitní věnec

permanent link
RMH
SBUL

SBUL je portálový mod, který zlepšuje možnosti linkování portálů:

  • Zvyšuje vzdálenost, na kterou je možné linkovat, na pětinásobek (druhý SBUL přidává 2,5x, třetí a čtvrtý 1,25x).
  • Zvyšuje počet odchozích linků o 8 (základní hodnota je 8, tedy s jedním SBULem lze vytvořit 16 odchozích linků).

 

Synonyma: SBUL, SoftBank Ultra Link

permanent link
Scanner

Mobilní aplikace Ingress, sloužící k vyhledávání portálů a manipulaci s nimi.

Synonyma: Scanner

permanent link
Septicycle

Období trvající zhruba týden (přesněji 175 hodin), za které se počítá globální i lokální skóre MU. Skládá se z 35 checkpointů, skóre za každou frakci se počítá jako průměr hodnot ze všech checkpointů.

Synonyma: Cyklus, Septicycle

permanent link
SH

Mod, který zvedá obranu portálu: střelba pak má přiměřeně menší účinek. Výše obrany závisí na vzácnosti štítů: common má hodnotu 30, rare 40, very rare 60, AXA 70.

Při umístění více štítů na portál se účinky sčítají.

Synonyma: Shield, Štít, SH

permanent link
Shield

Mod, který zvedá obranu portálu: střelba pak má přiměřeně menší účinek. Výše obrany závisí na vzácnosti štítů: common má hodnotu 30, rare 40, very rare 60, AXA 70.

Při umístění více štítů na portál se účinky sčítají.

Synonyma: Shield, Štít, SH

permanent link
Šmoula

Hráč za Resistance (Odpor), modrou frakci.

Synonyma: Šmoula

permanent link
Smrkec

Šmoula (hanlivě). Inspirováno slovinským slovem pro šmoulu.

Synonyma: Smrkec

permanent link
SoftBank Ultra Link

SBUL je portálový mod, který zlepšuje možnosti linkování portálů:

  • Zvyšuje vzdálenost, na kterou je možné linkovat, na pětinásobek (druhý SBUL přidává 2,5x, třetí a čtvrtý 1,25x).
  • Zvyšuje počet odchozích linků o 8 (základní hodnota je 8, tedy s jedním SBULem lze vytvořit 16 odchozích linků).

 

Synonyma: SBUL, SoftBank Ultra Link

permanent link
Štít

Mod, který zvedá obranu portálu: střelba pak má přiměřeně menší účinek. Výše obrany závisí na vzácnosti štítů: common má hodnotu 30, rare 40, very rare 60, AXA 70.

Při umístění více štítů na portál se účinky sčítají.

Synonyma: Shield, Štít, SH

permanent link
Střelivo

Předmět sloužící ke zničení cizích rezonátorů. Nejsilněji útočí na místě, kde hráč stojí, se vzdáleností účinek klesá.

Synonyma: XMP Burster, B, X, Střelivo, Munice, Buřt

permanent link
T

Mod zvyšující obranu portálu, při ostřelování zvýší frekveci zpětných útoků.
Viz též: force amp

Synonyma: Turret, T

permanent link
Turret

Mod zvyšující obranu portálu, při ostřelování zvýší frekveci zpětných útoků.
Viz též: force amp

Synonyma: Turret, T

permanent link
U

Zbraň podobná jako XMP burster, má silnější účinek, ale s mnohem menším dosahem. Pokud stojíte přímo na středu portálu, dají se jím zničit mody, podobně se dá použít i na jednotlivé rezonátory.

Synonyma: Ultra Strike, U, US

permanent link
U8

Ultra strike level 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: U8, US8

permanent link
Ultra Strike

Zbraň podobná jako XMP burster, má silnější účinek, ale s mnohem menším dosahem. Pokud stojíte přímo na středu portálu, dají se jím zničit mody, podobně se dá použít i na jednotlivé rezonátory.

Synonyma: Ultra Strike, U, US

permanent link
US

Zbraň podobná jako XMP burster, má silnější účinek, ale s mnohem menším dosahem. Pokud stojíte přímo na středu portálu, dají se jím zničit mody, podobně se dá použít i na jednotlivé rezonátory.

Synonyma: Ultra Strike, U, US

permanent link
US8

Ultra strike level 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: U8, US8

permanent link
Verifikace

Proces verifikace byl (někdy v průběhu roku 2015) zrušen.

Jednalo se o ověření účtu pomocí telefonního čísla a bylo vyžadováno pro všechny nové hráče. I nadále se zobrazuje jako medaile (stylizované V) v profilu hráče, ale nemá už žádný vliv na hru a medaili už není možné získat.

 

Synonyma: Verifikace

permanent link
Very Rare

Některé předměty (konkrétně mody) existují až ve třech různě vzácných variantách. Very Rare je nejvzácnější a nejúčinnější varianta.
Viz též: common, rare

Synonyma: Very Rare

permanent link
VRHS
VRLA

Very Rare Link Amp je extrémně vzácná odrůda Link Ampu. Jeden VRLA zvyšuje sedminásobně vzdálenost, na kterou je možné z portálu linkovat. Je proto velmi žádaný pro stavbu velkých (kontinentálních, mezikontinentálních) polí.

VRLA se nedá získat hackováním, v oběhu je jen malé množství pocházející ze speciálních akcí (např. bonusový balíček při registraci Zipcar).

Nepleťte si s: Link Amp, SoftBank Ultra Link.

 

Synonyma: VRLA

permanent link
VRMH
vypálit

Vyčerpat přípustný počet hacků v rámci čtyřhodinového intervalu, tedy 4 hacky pro běžný portál, nebo více, jsou-li na něm umístěny multi-hacky. Portál je pro daného hráče „burned out“.

Synonyma: vypálit, vypálit farmu, vypálit portál

permanent link
vypálit farmu

Vyčerpat přípustný počet hacků v rámci čtyřhodinového intervalu, tedy 4 hacky pro běžný portál, nebo více, jsou-li na něm umístěny multi-hacky. Portál je pro daného hráče „burned out“.

Synonyma: vypálit, vypálit farmu, vypálit portál

permanent link
vypálit portál

Vyčerpat přípustný počet hacků v rámci čtyřhodinového intervalu, tedy 4 hacky pro běžný portál, nebo více, jsou-li na něm umístěny multi-hacky. Portál je pro daného hráče „burned out“.

Synonyma: vypálit, vypálit farmu, vypálit portál

permanent link
WC

War Cemetery čili vojenské pohřebiště, část Olšanských hřbitovů s velkým množstvím portálů vhodná pro farmení.

Synonyma: WC

permanent link
X

Předmět sloužící ke zničení cizích rezonátorů. Nejsilněji útočí na místě, kde hráč stojí, se vzdáleností účinek klesá.

Synonyma: XMP Burster, B, X, Střelivo, Munice, Buřt

permanent link
X8

XMP burster level 8 (analogicky i další hodnoty).

Synonyma: B8, X8

permanent link
XM

XM čili eXotic Matter se zobrazuje na scanneru jako bílé tečky rozsypané kolem portálů i jinde. Jedná se o energii potřebnou ke všem akcím. Pravidelně vyvěrá z portálů, scanner ji sbírá automaticky, pokud nemá plnou kapacitu (stav zobrazuje vodorovný ukazatel v horní části displeje).
Pokud vyčerpáte svou zásobu XM, scanner se zablokuje a znemožní vám další manipulaci s portály, dokud si zásobu XM opět nedoplníte. To lze buďto nasbíráním z okolí, nebo použitím kostky (Power Cube).

Synonyma: XM

permanent link
XMP Burster

Předmět sloužící ke zničení cizích rezonátorů. Nejsilněji útočí na místě, kde hráč stojí, se vzdáleností účinek klesá.

Synonyma: XMP Burster, B, X, Střelivo, Munice, Buřt

permanent link
Žába

Hráč za Enlightened (Osvícené), zelenou frakci.

Synonyma: Žába

permanent link